Algemene voorwaarden catering op locatie

Graag leveren wij de perfecte catering op locatie voor u. Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Ook vinden we het belangrijk dat dit alles tegen een reëel tarief geleverd moet worden. Om dit alles voor elkaar te krijgen, hebben we een aantal wederzijdse afspraken opgesteld. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten die met Johan Slegers worden gesloten voor de catering op locatie. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en uiteindelijk is de evenutele rechter bevoegd in het kanton waarin Johan Slegers is gevestigd.

Verplichtingen Johan Slegers

 • Uw aanvraag is definitief zodra u een telefonische aanvraag hebt gedaan.
 • Indien wij kunnen voldoen aan uw boeking zullen wij dit vervolgens schriftelijk (per e-mail) aan u bevestigen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan bieden wij u een of meerdere alternatieven. Zodra u, in dit geval, akkoord gaat met een van deze alternatieven is de boeking definitief.
 • Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van u een borgbetaling te verlangen.
 • Wij leveren de overeengekomen producten, het kan altijd voorkomen dat er iets op is omdat we van partijtje naar partijtje rijden en op sommige plaatsen abnormaal veel van iets gegeten wordt. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk indien bepaalde producten beperkt of niet voorradig zijn.
 • Op de afgesproken tijd beginnen we in principe met bakken. Indien er problemen zijn op de weg of we hebben stukken, als er op de een of andere manier geen mogelijkheid is om op de afgesproken tijd te beginnen zijn we hiervoor niet aansprakelijk.
 • Indien er sprake is van een overmachtsituatie en wij daardoor niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen dan zijn wij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.
 • Er wordt ter plekke een officiële rekening uitgeschreven.
 • Vrij eten betekent volop eten zolang er niet geknoeid wordt maar wel gewoon gegeten.
 • Wij behouden ons het recht voor het bakken te stoppen indien er rotzooi is en of vandalisme gepleegd wordt. De beoordeling of dit het geval is, is volledig aan de chauffeur.
 • Wij reageren adequaat op klachten en zullen zoveel mogelijk trachten direct uw probleem op te lossen.

Uw verplichtingen

 • Uw aanvraag is definitief zodra u een telefonische aanvraag hebt gedaan.
 • U voldoet de borg binnen de daartoe gestelde periode en zorgt ervoor dat Johan Slegers tijdig wordt geïnformeerd over alle relevante gegevens (zoals aantal personen en exacte locatie).
 • U zorgt ervoor dat we op tijd kunnen beginnen doordat er rekening gehouden wordt met de wagen die ergens geparkeerd dient te worden. Dit houdt in dat er medewerking is om het parkeren van de frietwagen en de service mogelijk te maken.
 • De gasten zijn op tijd aanwezig op de afgesproken locatie en u zorgt er zoveel mogelijk voor dat uw gasten direct samen, zoveel mogelijk tegelijkertijd, bij de wagen komen eten.
 • Na afloop wordt contant afgerekend met de chauffeur.
 • Wij verwachten van u dat u op de hoogte bent van alle geldende prijzen en minimale afname.
 • In geval van annulering van de boeking (behoudens de situatie van overmacht) binnen drie dagen voor de afgesproken datum, behoudt Johan Slegers zich het recht voor 50% van de totaalprijs in rekening te brengen.
 • U bent en blijft verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten. Johan Slegers behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om eventuele ontstane schade door vernieling of anderszins op u te verhalen.
 • U stelt Johan Slegers onverwijld op de hoogte indien er onverhoopt toch klachten zijn via 06-537 604 75 of via de email of de website www.johanslegers.nl